Нашите продукти

Термосвиваеми кабелни глави за средно напрежение за открит монтаж

Термосвиваеми кабелни глави за средно напрежение за открит монтаж

Кабелната глава POLT за открит монтаж е конструирана за 3-жилни, екранирани кабели с пластмасова изолация за напрежение 10, 20 и 35 kV с или без броня от медни или стоманени ленти от типа: СХЕкТ, САХЕкТ, СХЕмТ, САХЕмТ в трижилно изпълнение.

Конструкцията на главата е същата, както за монтаж на закрито, като включва стрехи. Отделно се поръчва безспойковото заземяване при кабел с екран от медни ленти.

Нова технология на тройната ко-екструзия

Тройно-екструдираното тяло на муфата се доставя в разпънат вид, като външните 2 термосвиваеми тръби-изолационна и полупроводима задържат в разпънато състояние вътрешната изолационна каучуковатръба. При прилагане на топлина, външните тръби се свиват, което позволява на еластичните сили на каучуковата тръба да я свият, като плътно прилегне върху муфата.

Типично при еластомерите е намаляне на силата на свиване след съхраняване и при ниски температури. Този ефект се избягва при прилагане на топлина, което позволява неограничени срок и условия на съхранение и монтаж при ниски температури. Показателите на изолационния материал, близки до тези на каучука, комбинирани с тези на здравата външна тръба позволяват на муфата да осигури аналогични термични свойства с тези на изолацията на кабела.