Нашите продукти

МАП с вградена ДТЗ PFL4

МАП с вградена ДТЗ PFL4
 • Икономична серия основно за сградни инсталации
 • Характеристики на изключване на МАП: В, С
 • Номинален ток на утечка: 30 mA
 • Номинален ток на контактите до 40 А
 • Номинална изключвателна възможност: 4.5 kA
 • Чувствителност тип: АС
 • Индикация за включено/изключено (червено/зелено)
 • Свободен избор на страна за включване в мрежата (отгоре или отдолу)
 • Бутон за проверка "Т": препоръчва се тестване един път месечно
 • 1+N полюсни
 • Капацитет на клемите 1-25 mm2