Нашите продукти

МАП с вградена ДТЗ PFL7

МАП с вградена ДТЗ PFL7
  • Комбинация от дефектнотокова защита/миниатюрен автоматичен прекъсвач
  • Характеристики на изключване: В, С
  • Номинална изключвателна възможност 10 kA
  • Номинален ток до 40 А
  • Номинален ток на утечка 30 mA
  • Цветни превключвателни лостчета индициращи номиналния ток на изключване
  • Свободен избор на страна за включване в мрежата (отгоре или отдолу)
  • Бутон за проверка "Т": препоръчва се тестване един път месечно
  • 1+N полюсни
  • Капацитет на клемите 1-25 mm2