Нашите продукти

Миниатюрни автоматични прекъсвачи PL7

Миниатюрни автоматични прекъсвачи PL7
  • МАП за защита от претоварване и късо съединение в инсталациите
  • Характеристики на изключване B, C, D
  • Номинална изключвателна възможност 10 kA
  • Номинален ток до 63 А
  • Номинално напрежение 230/400 V AC; 48 V DC
  • Индикация за включено/изключено (червено/зелено)
  • Цветни превключвателни лостчета в зависимост от номиналния ток на прекъсвача
  • Специална серия за DC вериги PL7-...-DC, от 1 до 50 А
  • Капацитет на клемите 1-25 mm2