Нашите продукти

Миниатюрни автоматични прекъсвачи PLHT

Миниатюрни автоматични прекъсвачи PLHT
  • Промишлена серия автоматични прекъсвачи за защита на мрежата от претоварване и късо съединение
  • Характеристики на изключване B, C, D
  • Номинална изключвателна възможност от 15, 20, 25 kA
  • Номинален ток до 125 А
  • Номинално напрежение 230/400 V AC; 60 V DC
  • Индикация за включено/изключено (червено/зелено)
  • Цветни превключвателни лостчета в зависимост от номиналния ток на прекъсвача
  • Капацитет на клемите 2.5-50 mm2