Нашите продукти

МКГ ... x4x1.2 - БДС 5052-90

МКГ ... x4x1.2 - БДС 5052-90
Стандарт: БДС 16291-85
Описание: Cu жила • PVC изолация • PVC обвивка
Приложение
Тези кабели се употребяват за изграждане на кабелни магистрали с възможност за уплътняване на предаваните сигнали до 552 kHz. Предназначени са за неподвижен монтаж в колектори, канали или тръби. Използването на този вид кабели за инсталации с високо напрежение и за полагане директно в земя не се допуска.
Цветна маркировка
Работна двойка - 1 Работна двойка -2
а- жило b-жило а- жило b-жило
бял червен зелен син
Маркировка
на
четворките
във всеки повив има четворка с червена
укрепваща спирала от която започва броенето и
четворка показваща посоката на броене: – с
жълта укрепваща спирала.
Конструкция на кабела
Проводник проводник от чиста мед с диаметър 1.2mm
Изолация изолация от хартиен кордел, върху който е положена хартиена лента
Четворка 4 жила се усукват в четворка
Кабелна сърцевина четворките се усукват в концентрични повиви
Поясна изолация от няколко слоя хартиени ленти
Обвивка от олово със съдържание на антимон от 0.4 до 0.6%
Технически данни
Диаметър на проводника 1.2mm
R на работната двойка при 20° C-макс. 31.7Ω/km
Омическа асиметрия – макс. 0.13/425m
Изолационно съпротивление – мин. 12 000 MΩ.km
Работен капацитет при 800Hz-ном. 26.5nF/km
Преходно затихване на близкия край между всички работни двойки
при 552kHz не по-малко от:

-за 90% от комбинациите
-за 100% от комбинациите

62dB/425m
57dB/425m
Защитеност на далечен край между всички работни двойки при 552kHz не по-малко от:
за 90% от комбинациите
за 100% от комбинациите
70dB/425m
66dB/425m
Изпит. напрежение 50Hz, 2 мин.
жило-жило
жило-обвивка1000V
2000V
Работно напрежение - макс. стойност 225V
Температурен обхват
- полагане и монтаж
-експлоатация и съхранение

-20° C до +50° C
-30° C до +70° C
Минимален радиус на огъване приблиз. 20 х външния диаметър на кабела

 

Конструктивни данни МКГ 4 х 1.2

Брой на четворките

Външен диаметър

приблиз.

Тегло на медта

Тегло на кабела приблиз.

 

mm

kg/km

kg/km

3

18.8

134

1049

4

19.8

179

1146

7

25.1

313

1678

Обозначение
M   магистрален кабел
К   корделно-хартиена изолация
Г   без защитна покривка
Конструкция на кабелната сърцевина
Брой
на
четворките
Брой четворки по повиви
1 2
3 3  
4 4  
7 1 6