Нашите продукти

Многожични медни и алуминиеви жила - клас 2 - IEC 60228; DIN VDE 0295; BS 6360

Многожични медни и алуминиеви жила - клас 2 - IEC 60228; DIN VDE 0295; BS 6360
Стандарт: IEC, VDE, BS
Приложение: Многожични медни и алуминиеви жила за кабели и проводници.
Конструктивни данни Cu / Al жила клас 2
Номинално
сечение
Брой жички х диаметър
на жичките
Електрическо съпротивление при 20°С, max
Медни жилаАлуминиеви жила
mm2бр.х mmΩ/kmΩ/km
0,50 7x0,31 36,0  
0,75 7x0,37 24,5 -
1,00 7x0,44 18,1 -
1,50 7x0,53 12,1 -
2,50 7x0,67 7,41 -
4,0 7x0,85 4,61 7,41
6,0 7x1,03 3,08 4,61
10,0 7x1,35 1,83 3,08
16,0 7x1,70 1,15 1,91
25 7x2,14 0,727 1,20
35 7x2,50 0,524 0,868
50 19x1,78 0,387 0,641
70 19x2,14 0,268 0,443
95 19x2,50 0,193 0,320
120 37x2,03 0,153 0,253
150 37x2,25 0,124 0,206
185 37x2,50 0,0991 0,164
240 61x2,25 0,0754 0,125
300 61x2,50 0,0601 0,100
400 61x2,85 0,0470 0,0778
500 61x3,20 0,0366 0,0605