Нашите продукти

САВТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85

САВТ Uo/U-0.6/1 kV  БДС 16291-85
Стандарт: БДС 16291-85
Описание: Al жила • PVC изолация • PVC обвивка
Приложение
За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации за неподвижно полагане на открито или в помещения, в канали, тунели, шахти или изкопи, при номинални напрежения Uo/U до 0,6/1 kV с честота 50 Hz.
Конструкция на кабела
Конструкция Съгласно БДС 16291-85
Токопроводими жила плътни или многожични алуминие­ви жила клас 1 или 2 по БДС 904-84
Изолация PVC компаунд
Обвивка PVC компаунд
Кабелът се изпълнява без или със запълване на фугите
Цвят сив или черен
Обозначение на формата на жилата
кп кръгло плътно
км кръгло многожично
ку кръгло уплътнено
см секторно многожично
Технически данни
R на проводника при 20 °0 съгласно БДС 904-84
Допустима работна температура +70 °C
Допустима температура в режим на късо съединение + 160 °C, за не повече от 5 сек.
Номинално напрежение 0,6/1 kV
Изпитвателно напрежение AC - 4 kV 50 Hz DC - 12 kV
Мин. радиус на огъване 10 D каб.
Температура на полагане -5 °C
Температура на експлоатация от -30 °C до +50 °C
Поведение при горене БДС IEC332-1
Цвят на изолацията на жилата на кабелите
Едножилни: черен или жълто-зелен или друг по поръчка
Двужилни: светлосин и кафяв или жълто-зелен и черен
Останалите конструкции съгласно таблицата
3-жилни 4-жилни 5-жилни многожилни
кафяв, черен, сив или жълто­зелен, син, кафяв син, кафяв, черен, сив или
жълто­зелен, кафяв, черен, сив
син, кафяв, черен, сив, черен или
жълто­зелен, син, кафяв, черен, сив
черен с цифрова маркировка на жилата или
черен с цифрова маркировка на жилата и жълто­зелено жило във външния повив
Конструктивни данни САВТ 0.6/1 kV
Брой и сечение на жилатаФорма на
то- копрово- димото жило
Външен диам. на кабела, прибл.Маса на Al прибл.Маса на кабела, прибл.
бр. х mm2 mmkg/kmkg/km
1 х 4 кп 8.1 12 78
1 х 6 кп 8.6 17 91
1 х 10 кп 9.4 28 115
1 х 16 кп 10.2 45 150
1 х 25 кп 11.4 68 187
1 х 35 ку 13.0 95 225
1 х 50 ку 14.2 127 265
1 х 70 ку 16.7 190 360
1 х 95 ку 18.4 260 465
1 х 120 ку 19.9 325 550
1 х 150 ку 21.9 405 680
1 х 185 ку 24.3 510 830
1 х 240 ку 27.2 665 1065
1 х 300 ку 30.3 830 1305
1 х 400 ку 33.8 1060 1595
1 х 500 ку 37.9 1410 2070
2 х 2.5 кп 10.3 14 120
2 х 4 кп 12.2 23 160
2 х 6 кп 13.3 34 185
2 х 10 кп 14.8 56 245
2 х 16 кп 16.8 90 340
2 х 25 кп 20.3 137 470
3 х 2.5 кп 11.0 21 130
3 х 4 кп 12.8 36 185
3 х 6 кп 14.0 51 225
3 х 10 кп 15.8 85 290
3 х 16 кп 18.2 135 380
3 х 25 кп 21.6 210 610
3 х 35 ку 25.3 290 740
3 х 50 ку 28.8 385 950
3 х 70 см 28.8 585 1090
3 х 95 см 33.1 810 1490
3 х 120 см 35.9 1020 1710
3 х 150 см 39.3 1255 2060
3 х 185 см 43.8 1560 2610
3 х 240 см 49.4 2035 3320
3 х 4 + 2.5 кп+кп 13.4 42 205
3 х 6 + 4 кп+кп 14.4 63 240
3 х 10 + 6 кп+кп 16.7 101 320
3х16+10 кп+кп 19.2 165 475
3х25 + 16 кп+кп 23.0 255 630
3 х 35 + 16 ку+кп 26.8 340 825
3 х 50 + 25 ку+ку 30.8 480 1025
3 х 70 + 35 см+ку 31.8 670 1250
3 х 95 + 50 см+ку 37.0 910 1680
3 х 120 + 70 см+ку 40.1 1180 2010
3 х 150 + 70 см+ку 44.3 1405 2415
3х185+95 см+ку 49.3 1780 2975
3 х 240 + 120 см+ку 55.4 2310 3805
4 х 2.5 кп 11.9 28 152
4 х 4 кп 14.1 46 216
4 х 6 кп 15.4 68 260
4 х 10 кп 17.4 112 340
4 х 16 кп 19.8 180 460
4 х 25 кп 23.8 270 670
4 х 35 ку 28.0 390 905
4 х 50 ку 32.0 520 1180
4 х 70 см 33.0 760 1390
4 х 95 см 38.1 1060 1860
4 х 120 см 41.4 1340 2210
4 х 150 см 46.0 1650 2710
4 х 185 см 51.1 2100 3320
4 х 240 см 58.0 2720 4110
5 х 2.5 кп 12.8 35 180
5 х 4 кп 15.5 58 270
5 х 6 кп 16.8 85 320
5 х 10 кп 19.2 140 430
5 х 16 кп 23.2 225 580
5 х 25 кп 27.9 345 855
5 х 35 ку 32.4 480 1210
5 х 50 ку 36.9 650 1470
5 х 70 см 42.0 965 1955
5 х 95 см 48.7 1345 2545