Нашите продукти

СВБТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85

СВБТ Uo/U-0.6/1 kV БДС 16291-85
Стандарт: БДС 16291-85
Описание: Cu жила • PVC изолация • Броня ст. лента • PVC обвивка
Приложение
За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации за неподвижно полагане, при номинални напрежения Uo/U до 0,6/1 kV с честота 50 Hz. За полагане в помещения, на открито, в изкопи, тунели, канали и шахти.
Конструкция на кабела
Конструкция Съгласно БДС 16291-85
Жила плътни или усукани Cu жила, клас 1 или 2 по БДС 904-84
Изолация PVC компаунд
Вътрешна обвивка PVC компаунд
Броня стоманени ленти
Външна покривка PVC компаунд
Цвят сив
Обозначение на формата на жилата
кп кръгло плътно
км кръгло многожично
ку кръгло уплътнено
см секторно многожично
Технически данни
R на проводника при 20 60 съгласно БДС 904-84
Допустима работна температура +70 °C
Допустима температура в режим на късо съединение + 160 °C, за не повече от 5 сек.
Номинално напрежение 0,6/1 kV
Изпитвателно напрежение AC - 4 kV 50 Hz DC - 12 kV
Мин. радиус на огъване 15 D каб.
Температура на полагане -5 °C
Температура на експлоатация от -30 °C до +50 °C
Поведение при горене БДС IEC332-1
Цвят на изолацията на жилата на кабелите
Едножилни: черен или жълто-зелен или друг по поръчка
Двужилни: светлосин и кафяв или жълто-зелен и черен
Останалите конструкции - съгласно таблицата
3-жилни 4-жилни 5-жилни многожилни
кафяв, черен, сив или жълто­зелен, син, кафяв син, кафяв, черен, сив или
жълто­зелен, кафяв, черен, сив
син, кафяв, черен, сив, черен
или
жълто­зелен, син, кафяв, черен, сив
черен с цифрова маркировка на жилата
или
черен с цифрова мар­кировка на жилата и жЪлто-зелено жило във външния повив
Конструктивни данни СВБТ 0.6/1 kV
Брой и сечение на жилатаформа на
то- копрово- димото жило
Външен диам.на кабела, прибл.Маса на медта, прибл.Маса на кабела, прибл.
бр. х mm2 mmkg/kmkg/km
1 х 10 кп 12.5 93 302
1 х 16 ку 13.5 148 381
1 х 25 ку 15.3 229 515
1 х 35 ку 16.4 325 624
1 х 50 ку 17.6 458 771
1 х 70 ку 19.9 648 1025
1 х 95 ку 21.6 885 1305
1 х 120 ку 23.3 1120 1575
1 х 150 ку 25.1 1378 1890
1 х 185 ку 27.7 1703 2307
1 х 240 ку 30.6 2208 2935
2 х 2.5 кп 12.7 46 261
2 х 4 кп 14.6 75 346
2 х 6 кп 15.7 110 415
2 х 10 кп 17.3 182 538
2 х 16 кп 19.3 303 711
2 х 25 ку 23.7 470 1038
2 х 35 ку 25.9 652 1315
2 х 50 ку 29.4 928 1706
3 х 1.5 кп 12.4 42 252
3 х 2.5 кп 13.2 69 297
3 х 4 кп 15.4 110 410
3 х 6 кп 16.4 165 490
3 х 10 кп 18.3 275 660
3 х 16 кп 20.3 450 880
3 х 25 ку 25.0 700 1326
3 х 35 ку 27.5 980 1685
3 х 50 ку 31.3 1390 2210
3 х 70 см 32.2 1950 2754
3 х 95 см 36.7 2650 3670
3 х 120 см 39.5 3350 4452
3 х 150 см 43.1 4185 5368
3 х 185 см 47.6 5160 6635
3 х 240 см 53.4 6720 8501
3 х 2.5 + 1.5 кп+кп 13.7 82 295
3 х 4 + 2.5 кп+кп 16.0 132 450
3 х 6 + 4 кп+кп 17.1 202 545
3 х 10 + 6 кп+кп 19.1 330 736
3 х 16 + 10 кп+кп 21.2 540 996
3х25 + 16 ку+кп 26.3 850 1514
3 х 35 + 16 ку+кп 29.1 1130 1890
3 х 50 + 25 ку+ку 33.0 1630 2499
3 х 70 + 35 см+ку 35.4 2280 3212
3 х 95 + 50 см+ку 40.2 3120 4180
3 х 120 + 70 см+ку 43.7 4010 5260
3 х 150 + 70 см+ку 48.1 4850 6220
3х185+95 см+ку 53.3 6070 7786
3 х 240 + 120 см+ку 59.6 7840 9910
4 х 1.5 кп 13.2 55 286
4 х 2.5 кп 14.1 92 350
4 х 4 кп 16.5 146 480
4 х 6 кп 17.6 218 580
4 х 10 кп 19.8 363 800
4 х 16 кп 22.0 582 1080
4 х 25 ку 27.4 925 1642
4 х 35 ку 30.4 1303 2175
4 х 50 ку 34.4 1857 2762
4 х 70 см 36.6 2601 3478
4 х 95 см 42.0 3540 4791
4 х 120 см 45.4 4460 5800
4 х 150 см 50.0 5575 7975
4 х 185 см 55.2 6880 8117
4 х 240 см 62.2 8928 10080
5 х 1.5 кп 14.0 69 331
5 х 2.5 кп 15.2 114 413
5 х 4 кп 17.7 182 567
5 х 6 кп 19.2 275 708
5 х 10 кп 21.4 455 970
5 х 16 кп 24.0 745 1324
5 х 25 ку 30.7 1165 2048
5 х 35 ку 33.4 1640 2758
5 х 50 ку 38.7 2330 3840
5 х 70 ку 43.7 3260 5128
7 х 1.5 кп 15.2 96 421
8 х 1.5 кп 16.2 110 465
10 х 1.5 кп 18.3 140 571
12 х 1.5 кп 18.8 165 610
14 х 1.5 кп 19.5 195 675
16 х 1.5 кп 20.5 220 740
19 х 1.5 кп 21.3 260 814
24 х 1.5 кп 24.5 330 1042
30 х 1.5 кп 25.7 410 1180
37 х 1.5 кп 27.7 506 1370
7 х 2.5 кп 16.3 160 508
8 х 2.5 кп 17.3 182 570
10 х 2.5 кп 19.9 228 719
12 х 2.5 кп 20.4 275 778
14 х 2.5 кп 21.4 320 838
16 х 2.5 кп 22.6 365 941
19 х 2.5 кп 23.5 435 1050
24 х 2.5 кп 27.0 546 1354
30 х 2.5 кп 28.4 685 1551
37 х 2.5 кп 30.8 845 1820