Нашите продукти

Всички продукти

СВБТ САВБ Uo/U - 3.6/6 kV БДС 16291-85

СВБТ САВБ Uo/U - 3.6/6 kV БДС 16291-85
Трижилните кабели с изолация от поливинилхлорид (PVC) сапредназначени за разпределение на електрическата енергия и захранване на...
Виж

ППВР - OH 75713-83

ППВР - OH 75713-83
Проводникът e предназначен за ремонт и строителство на радиофикационни мрежи.
Виж

H07Z-U/R/K Uo/U-300/500 V BS 7211

H07Z-U/R/K Uo/U-300/500 V BS 7211
Cu жила • Изолация, неразпространяваща горенето с понижено димоотделяне (LSOH) За изграждане на електроинсталации, за монтаж в табла и...
Виж

Термосвиваеми кабелни глави за ниско напрежение

Термосвиваеми кабелни глави за ниско напрежение
Кабелната глава EPKT е конструирана за 3 и 4-жилни кабели с пластмасова изолация с или без броня и за 3 и 4-жилни кабели с хартиено-...
Виж

СХЕкТ / САХЕкТ Uo/U - 3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35 kV

СХЕкТ / САХЕкТ Uo/U - 3.6/6; 6/10; 12/20; 18/30; 20/35 kV
Cu / Al жила • XLPE изолация • Cu екран • PVC обвивка Едножилните кабели с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) са предназначени за...
Виж

Кабелни обувки и гилзи

Кабелни обувки и гилзи
Подходящи за съединяването на медни и алуминиеви проводници. Медни Изработени са повече от 99.9% чиста медна тръба T2 и са калайдисани....
Виж

2XS(F)2Y A2XS(F)2Y Uo/U - 24/45/52 кV; 38/66/72.5kV IEC 60840 / DIN VDE 0276-632

2XS(F)2Y A2XS(F)2Y Uo/U - 24/45/52 кV; 38/66/72.5kV IEC 60840 / DIN VDE 0276-632
 Едножилните кабели са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическа енергия с номинално напрежение Uo/U 26/45/52, 38/66/...
Виж

ТСВ/А/В...x2x0.4, ТСВ/А/В ...x3x0.4, ТСВ/А/В...x2x0.5, ТСВ/А/В ...x3x0.5 - БДС 11507-79 и ФН КИ 05 002-96

ТСВ/А/В...x2x0.4, ТСВ/А/В ...x3x0.4, ТСВ/А/В...x2x0.5, ТСВ/А/В ...x3x0.5 - БДС 11507-79 и ФН КИ 05 002-96
Тези кабели се употребяват за монтаж при оборудването на телефонни станции. Предназначени са за неподвижен монтаж в помещения и по външните...
Виж